Thông tin tuyển dụng • Nhằm mở rộng thị trường kinh doanh, bổ sung thêm nguồn nhân lực cho sự phát triển của công ty và đáp ứng đủ nhu cầu nhân sự cho các dự án. Công ty cần tuyển các vị trí với các chức danh sau:

  1. CHỈ HUY TRƯỞNG CÔNG TRÌNH.

  >2. NHÂN VIÊN KINH DOANH.

  3. HOA VIÊN 3D.

  4. CÁN BỘ KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH.

  5. CÁN BỘ AN TOÀN LAO ĐỘNG .  TUYỂN DỤNG KHÁC: